Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių pastatų Stadiono g. 7 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Stadiono g. 7, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0072:220)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – pramonės ir sandėliavimo

Numatoma – komercinės paskirties

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – sandėliavimo, gamybos, ūkio

Numatoma – komercinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARTEX“ studija

Projekto vadovas – architektas Gintautas Balkė

gintautas@artex.lt

+370 698 020 98

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „MIKARIS“

Smolensko g. 10D-24

petraskasiulaitis@gmail.com

+370 698 35 060

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žirmūnų 67A, Vilnius

8 (52) 603376

Iki 2019-06-27, 10.00-17.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu:  Žirmūnų 67A, Vilnius

el. paštu: gintautas@atex.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-06-28 17:00, Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215 salė

Atsisiųsti priedą.