Visuomenės informavimas apie numatomą administracnio pastato patalpų Nr. 19 paskirties keitimo į maitinimo ir jų prijungimo prie patalpų Nr. 107, Vilniaus g. 28 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus g. 28, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0041:14 Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Administracinis

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimondas Jarmalavičius, namu.pridavimas@gmail.com, 860020022

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „BJK“, Žvejų g. 21, LT-91247 Klaipėda, tel.: 8 46 311701

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022, nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 10 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,el.
p. namu.pridavimas@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2019 m. rugsėjo 11 d.  17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.