Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastatų Laisvės pr. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Laisvės pr. 10, skl. kad. nr. 0101/00511:128

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „DO Architects“

domantas.luksenas@doarchitects.lt

860537334

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vastint Lithuania, UAB

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

852690069

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Raugyklos g. 21, Vilnius

860537334

Pirmadieniais-penktadieniais 9-17val. iš anksto susitarus telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018 12 03

el paštu:
businessgarden@doarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose:

Konstitucijos pr. 3 215 kab.

2018 12 03 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2018-12-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.