Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių pastatų ir daugiabučio gyvenamojo namo Paupio g.28, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Paupio g.28, Vilnius.

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:88

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama ir būsima naudojimo paskirtis – kita; Naudojimo būdas – Esamas-Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Numatoma – Komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatai ir daugiabutis gyvenamas pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA“,

Algimantas Pliučas; ap@vas.lt; mob. +37061572811;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „SERMETA“, Paupio g.28, Vilnius

Tel. +370 686 48005;

el.p.: Kestutis@sermeta.net

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti adresu P.Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilniuje, nuo 2019-01-10 iki 2019-01-31 darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., susiderinus laiką iš anksto – telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu:
ap@vas.lt, iki 2019-01-31

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2019-01-31 (ketvirtadienis) nuo 17:30  adresu Konstitucijos pr. 3,  215 (kabinetas), Vilniuje

Atsisiųsti priedus: PP Byla; 

Vizualizacijos.

2019-07-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.