Visuomenės informavimas apie numatomą atvirų daugiaaukščių automobilių saugyklų Santariškių g. 1, Santariškių g. 16 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Santariškių g. 1 (skl. kad. Nr. 0101/0005:462),Vilnius. Santariškių g. 16 (skl. kad. Nr. 0101/0005:539), Vilnius.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo Santariškių g. 1 naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo Santariškių g. 16, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Atviros daugiaaukštės automobilių saugyklos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Cloud architektai“, PDV Narvydas Cibulskis, narvydas@cloudarchitektai.lt, tel. 868620099

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Santaros parkavimo paslaugos“, Ozo g.10A, Vilnius.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018.09.17) UAB „Cloud architektai“ biuras Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3A, Vilnius.  tel. 868620099

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018.09.17) UAB „Cloud architektai“ biuras Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3A, Vilnius, arba el. paštu narvydas@cloudarchitektai.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, 215 kab., 17:00 val., 2018.09.17  (pirmadienis).

Atsisiųsti priedus: 1. Santariškių g. 1 PP

2. Santariškių g. 16 PP .

 

2018-09-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti: priedas Nr. 1,  

priedas Nr. 2.