Visuomenės informavimas apie numatomą automobilių prekybos ir aptarnavimo komplekso pastato, P. Žadeikos g. 1B, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Žadeikos g. 1B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.; –

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Prekybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mindaugas Žvinys, info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, +37061454160, Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 10-12val.,13-16val. Iki 2021 06 25, iš anksto susitarus nurodytu telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 06 25, el. paštu – info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 2021 06 25 17:00 TEAMS platformoje

Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFlN2FlYTYtNzRjYy00MzZiLWIzOGQtNWI1OGRjMmI4YzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1m1eOe0