Visuomenės informavimas apie numatomą automobilių saugyklos Ukmergės g. 123a, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
UKMERGĖS G. 123A, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV. (SKL. NR.0101/ 0020:233)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita.  Inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Automobilių saugykla.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architectura humana“, architectura.humana@gmail.com, +370687 35428
Proj. vadovas Remigijus Putinas

 Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Causa Formalis“, Kęstučio g.47/4, Vilnius, 8651 15115

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
:
Adresas: A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius;
 Tel. Nr. +370687 35428
 Laikas: Nuo 2018-03-22 iki  2018-04-09, I-V, 8.00-17.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Planavimo pasiūlymai teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (2018-04-09)
 A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius
 Tel. 8687 35428, el. paštas: architectura.humana@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Adresas: A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius
 UAB „Architectura humana“ patalpose
 Laikas: 2018-04-09, 17.00-18.00,  Tel. Nr.:  +37068735428

Atsisiųsti priedą.

2018-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.