Visuomenės informavimas apie numatomą autoremonto dirbtuvių paskirties keitimo į administracinę J. Kubiliaus g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
J. Kubiliaus g. 2, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0025:303.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis – gamybos, pramonės. Būsima – administracinė.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris
UAB „Geros realizacijos“ dir. Darius Ščiogolevas, uab.gereal@gmail.com, +370 673 04224

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Trimitų g. 6-39, Vilnius. Tel. nr. +370 673 04224, darbo dienomis nuo 13.00 iki 15.00 h.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu info@gereal.lt, teikti iki 2019-09-23

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab., 2019-09-23, 17.00 h

Atsisiųsti priedą.

2019-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.