Visuomenės informavimas apie numatomą autoserviso Angelavos g. 8 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Angelavos g. 8, Vilnius, sklypo kad.Nr.0101/0167:3990

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis- Kita; naudojimo būdas –

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas – autoservisas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Razdva“, Konstitucijos pr.26, Vilnius,  Įmonės kodas: 302609266, PVM Tel. +370 676 32767, El. paštas: vitalijus@rstudio.lt. Informaciją apie projektą teikia Vitalijus Falevičius

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Razdva“ (RSTUDIO), Konstitucijos pr.26, Vilnius,  Tel. +370 676 32767 Laikas: kasdien

9- 17.00val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB „Razdva“ (RSTUDIO), Konstitucijos pr.26, Vilnius,  Įmonės kodas: 302609266, PVM Tel. +370 676 32767, El. paštas: vitalijus@rstudio.lt. Su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti kiekviena diena nuo 9-17.00val. ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks  2019 m. lapkričio mėn. 25d. 17.00 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos g.3 Vilnius, 215 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.