Visuomenės informavimas apie numatomą autoserviso Eišiškių pl. 123 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Eišiškių pl. 123, Vilniaus m. Sklypo kadastrinis Nr. – 0101/0070:236.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – Paslaugų paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Architektūros menas“ Įm. k. 302519783, Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Projekto vadovas Simonas Savickas, tel. Nr. 8 684 82 460, el. p. architekturosmenas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

N.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima projektinių pasiūlymų susipažinimui skirtu laikotarpiu darbo dienomis nuo 2019 m. kovo 26 d. iki 2019 m. balandžio 12 d. darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. projektuotojo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Pasiūlyme turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2019 m balandžio 12 d. 16:30 val. Vilniaus savivaldybės patalpose (215 kabinetas) adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.