Visuomenės informavimas apie numatomą autoserviso Pramonės g. 32 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Pramonės g. 32, Vilnius, kad. Nr. 0101/0064:25.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „NT Kadastro biuras“, įm.k. 302512529, Kalvarijų g. 124-8, Vilnius

Vilma Videikaitė, el. paštas:  [email protected], tel.: 861360090

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose:   Kalvarijų g. 124-8, Vilnius

tel.: 861360090

Laikas: 8:30-17:30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:  2020-01-15

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti paštu arba el. paštu: Kalvarijų g. 124-8, Vilnius, [email protected].

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Laikas:          2020-01-15                       17:00 val.-  neįvyks.

2020-01-14

Vadovaujantis pareiškėjo prašymu, viešas svarstymas neįvyks. Viešinimo procedūra bus atliekama iš naujo, gavus pareiškėjo prašymą.