Visuomenės informavimas apie numatomą Baltupių kvartalo dalies perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) projekto ir daugiabučio gyvenamojo namo Baltupio g. 63, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris –

Baltupio g. 63, Vilniuje, sklypo kadastrinis numeris: 0101/0017:101.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiabutis gyvenamasis namas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Jurgita Kiaurakytė, el. p. jurga@unitectus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  UAB „Jomanto parkas“. Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, tel.  8-5 2042255, kontaktinio asmens el. p. simonas.potupis@galio.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147, laikas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-12-21 el. paštu: jurga@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):. Susirinkimas vyks 2020-12-21 (pirmadienį) 17.00 val., nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus – http://baltupio63.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedus:

projektiniai pasiūlymai;

REVITALIZACIJA .

 

3D modelis: https://arcg.is/1amrD90

2021-03-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.