Visuomenės informavimas apie numatomą bendrabučio (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą ir buto Nr. 51 paskirties keitimo į butą (gyvenamoji) Polocko g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Polocko g. 6. Vilnius, kad. Nr. 0101/0042:72

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – Kita, Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – Gyvenamoji (įvairiom socialinėm grupėm (un.nr. 1094-0289-9012) būsima paskirtis –daugiabutis gyvenamasis namas (3 ir daugiau butų). Butas nr. 51 esama gyvenamoji (įvairiom socialinėm grupėm), būsima – butas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-04-16, 16:00 val., el. paštu: agne@architekturosprojektai.lt, tel: +370 671 66001

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-04-16 d, 17:30 val.

https://youtu.be/EpFguK0-Pbg

2020-04-22

Statytojui (pareiškėjui) susidūrus su techniniais nesklandumais ir neužtikrinus viešo susirinkimo vaizdo transliacijos, projektinių pasiūlymų viešasis susirinkimas laikomas neįvykusiu.