Visuomenės informavimas apie numatomą bendrabučio kitos paskirties patalpų keitimo į gyvenamąją, suformuojant dvidešimt turtinių vienetų Kedrų g. 6 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Kedrų g. 6, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:125

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama – kitos (patalpos bendrabutyje su kavinės patalpomis)
Numatoma – gyvenamoji (įvairių socialinių grupių).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris
MB „ARCHPLIUS“, įm.k. 303057760

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
I.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Savivaldybės  puslapyje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje, dėl papildomos informacijos pasiskambinus nurodytu tel. +370 699 66817 darbo dienomis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2019-12-20 15 val..
Pasiūlymai gali būti teikiami:  el.paštu miksyskestutis@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Konstitucijos pr. 3 – 215 kab. , 2019-12-20, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.