Visuomenės informavimas apie numatomą bendrabučio negyvenamųjų patalpų Nr. 6 paskirties keitimo į gyvenamąją Kalvarijų g. 57 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 57-6, Vilnius.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Bendrabutis

Patalpų esama paskirtis – prekybos

Patalpų būsima paskirtis – gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas@gmail.com, 860020022

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022, nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki lapkričio 25 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2019-11-26 d. paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,

el. p. namu.pridavimas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2019 m. lapkričio 26 d.  17 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.