Visuomenės informavimas apie numatomą bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietų ties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0070:157) pietvakarine riba Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Eišiškių pl. 25, kadastro Nr. 0101/0070:157, Naujininkų seniūnija, Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Infrastruktūros teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitas inžinerinis statinys

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB CityForm LT,  projekto vadovas Marius Noreika, tel. +370 61012895, el. paštas m.noreika@cityform.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)  :

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt. tel. 852112136.

 

Susipažinimo su projektiniais  pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108 LT-08244 Vilnius, tel. +370 61012895 darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. bei Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje, adresu www.vilnius.lt

 

Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimo tvarka:

Visuomenės atstovai  pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti el. paštu m.noreika@cityform.lt arba raštu: UAB CityForm LT,  S. Žukausko g. 4-108 LT-08244, Vilnius iki š. m. balandžio 24 d. Taip pat pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų bus galima pateikti raštu viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis  susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,  2019.04.24, 17 val. 244 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.