Visuomenės informavimas apie numatomą Benedikto Vainos, Jurgio Bialozoro, Eustachijaus Valavičiaus gatvių su akligatviais žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0115:691, 0101/0115:692, 0101/0115:693) Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Eustachijaus Valavičius, Benedikto Vainos ir Jurgio Bialozoro gatvių su akligatviais, patenkančių į žemės sklypus (kad.Nr.0101/0115:691 ir Nr.0101/0115:692 ir Nr.0101/0115:693) Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama/Numatomas pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kelių (gatvių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Valdas Krivičius, [email protected], +370 685 63264

Vaidas Butkus, [email protected], +370 647 07736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais organizuojamas nuotoliniu būdu susisiekus telefonu +370 685 63264, +370 647 07736  susipažinimo su projektiniais pasiūlymais nuo 2020-02-02 iki 2020-02-23 darbo metu nuo 8 iki 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus projektui teikti nuo 2020-02-02 iki 2020-02-23 elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-02-24 (trečiadienis) 16:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu TEAMS PROGRAMELES PAGALBA (NUORODA) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg5MmRkYTYtYTEyZS00MGU5LTg4MmQtMDYxOTc1YjhkNTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c3c0267-9852-4ad5-abf0-64fc7312983d%22%2c%22Oid%22%3a%220daf22f8-34e0-4791-951d-db482b25f3f3%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.