Visuomenės informavimas apie numatomą blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų Vaišelgos g.31, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vaišelgos g.31, Vilnius, skl.kad.nr.0101/0101:2670

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – Kita, būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lina Gasiliūnaitė, linaarch@gmail.com, tel.865527195

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.U.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Vivulskio g.7, 519k.,Vilnius, tel.865527195, 10-16val.d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-11-04, 16.00val., elektroniniu paštu linaarch@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-11-05, 18.00-19.00

Susirinkimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87523326574

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-02-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta priedą