Visuomenės informavimas apie numatomą boilerinės pastato paskirties keitimo į prekybos, suformuojant prekybos ir kitos paskirties turtinius vienetus Šeškinės g. 30 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Šeškinės g. 30, Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0020:164

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Būsima pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

Būsima patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos ir kita

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Statytojas:     UAB „Baltisches Haus“

Adresas:        J. Jasinskio g. 16A, Vilnius

tel.:               8 5 2691995

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:        Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2019-12-03

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 215

Laikas:          2019-12-04                         17:00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-12-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.