Visuomenės informavimas apie numatomą Budiniškių gatvės atkarpos ties žemės sklypo (kadastro nr. 0101/0015:261) riba; Pušaloto gatvės atkarpos nuo Budiniškių g. iki ir ties žemės sklypu (kadastro nr. 0101/0015:261); privažiavimo kelio nuo Pušaloto g. atkarpą ties žemės sklypu (kadastro nr. 0101/0015:261) projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Budiniškių ir Pušaloto gatvės atkarpa ties žemės sklypu kurio kad. Nr. 0101/0015:261

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė. Infrastruktūros teritorija.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kelių (gatvių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Erinar“, Lukiškių g.5-301 Vilnius tel. 862334445 projekto vadovo asistentas Vitalijus Barštys vitalijus.barstys@erinar.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

UAB „Erinar“, Lukiškių g.5-301, Vilnius tel. 862334445

darbo dienomis nuo 12:30 iki 14:30 val. Iki 2020-08-14

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus galima teikti el. paštu  info@erinar.lt  iki 2020-08-14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2020-08 – 14 , 17.30 val. Transliacijos nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUzZWEwMGQtNGVjMi00MmI3LTg4ZDgtY2RiZGU5ZDExOTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%227baed61e-1a3b-4b2c-848d-a8fa178a8226%22%7d

Atsisiųsti priedą

2021-02-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.