Visuomenės informavimas apie numatomą Bugo gatvės atkarpos nuo Sodybų gatvės iki ir ties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0159:324) riba Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laisva valstybinė žemė, Bugo g., tarp suformuotų žemės sklypų ribų.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo komunikacijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: gatvės.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Gevalda“, Andrius Bladžiūnas, andrius@gevalda.lt, 8686 62281.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, tel. Nr. (8 5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Terminalo g. 6, I-IV -iais, 8:00-17:00 V -iais 8:00-16:00, 8686 62281

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: andrius@gevalda.lt / dominykas@gevalda.lt, iki 2021-08-26

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Elektroninėje erdvėje, 2021-08-26; 17:00. Nuoroda į susirinkimą

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU0MGI3MWMtMTFmNi00ZjQ3LTk4ZWUtZWI0NzRmYzRmNDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221de1ae47-d558-4b8b-aaa0-092961453935%22%2c%22Oid%22%3a%22312c0130-bb46-4cd9-a06f-8a3d8d637554%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.