Visuomenės informavimas apie numatomą Burbiškių gatvės atkarpos nuo žemės sklypo (kad. Nr. 0101/070:263) iki ir ties žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0070:389, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Burbiškių gatvės atkarpos nuo Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/070:263) iki ir ties žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0070:389) Vilniuje rekonstravimo projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Susisiekimo komunikacijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Susisiekimo komunikacijos. Miestų gatvės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovas Benas Ubartas; info@locus3d.com; +37060093117

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt. tel. (8 5) 211 2000;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius, 860093117. Darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus iki 2019-02-01 16:00 val. teikti galima el. paštu info@locus3d.com arba raštu, adresu:
Naugarduko g. 41A, LT-03227, Vilnius. Adresatas MB „Locus 3D“

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-216, 2019-02-01  16:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.