Visuomenės informavimas apie numatomą Dangeručio gatvės atkarpos nuo Molėtų pl. iki ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1291) ir Daujoto gatvės atkarpos nuo sankryžos su Dangeručio gatve ir ties sklypu (kad. Nr. 0101/0101:1275), Vilniuje, projektavimą (A laida)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinių statybvietės adresas:

Dangeručio ir Daujoto g., Vilniaus m., šalia magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius-Utena

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 0101/0101:1268; 0101/0101:1274; 0101/0101:1276; 0101/0101:1278; 0101/0101:1283; 0101/0101:1286.

 

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita

Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai/gatvė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. nr.

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas, Darius Lukšys, el. p. darius.luksys@srp.lt, Mob.: 8 676 10425.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius; savivaldybe@vilnius.lt, 8 5 211 2000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; el.p.: info@srp.lt; Tel. nr. 8 676 10425.

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt iki 2021 m. gegužės 18 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vadovaujantis 2020 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1533/20, pagal kurį Vilniaus mieste, ekstremalios situacijos metu projektinių pasiūlymų vieši susirinkimai organizuojami elektroninėje erdvėje garso ir vaizdo transliacijos būdu vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais,- Projekto projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas vyks elektroninėje komunikacijų erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), suteikiant visuomenės atstovams viešai prieinamą transliaciją ir sudarant sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikiant prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darant ir išsaugant transliacijos garso ir vaizdo įrašą.  

Susirinkimo vieta:

Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją MS Teams platformoje–https://rb.gy/hmmsln

Taip pat nuoroda skelbiama VMSA internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m. gegužės 19 d., 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.