Visuomenės informavimas apie numatomą Dangeručio gatvės dalies nuo Molėtų pl. Iki sklypo (kad. Nr.0101/0101:1291) ir palei sklypo ribą ir Daujoto gatvės atkarpos nuo sankryžos su Dangeručio gatve iki sklypo (kad. Nr.0101/0101:1275) ir palei sklypo ribą Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Dangeručio gatvės Vilniuje, sklypų kad. Nr. 0101/0101:1268; 0101/0101:1274; 0101/0101:1283; 0101/0101:1284; 0101/0101:1285;

Daujoto gatvės Vilniuje, sklypų kad. Nr. 0101/0101:1286; 0101/0101:1276;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypų naudojimo paskirtis – Kita. Naudojimo būdas -Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „GATVITA“ Projekto vadovas Erlandas Jurgelevičius, info@gatvita.lt, 867520342

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, 1664

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 5-520, LT-01108, Vilnius, 867520342, darbo dienomis 16:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti elektroniniu paštu info@gatvita.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2019-04-11,  17:00 val., 244 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.