Visuomenės informavimas apie numatomą daržovių sandėlio paskirties keitimo į administracinę Antakalnio g.17, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
0101/0045:254

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
esama- sandėliavimo, projektuojama – administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Senojo miesto architektai“, projekto vadovė D.Sabaliauskienė, tel. 852611115, el. p. diana@smartas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Viešoji įstaiga „Vilniaus technologijų ir meno centras“, tel. 862044907, el.p. siuolaikiniomenoasociacija@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Senojo miesto architektai“ biure Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, darbo laiku 9-18h.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2019-02-15 16.30 h. raštu projekto rengėjams – UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius ir el.paštu – diana@smartas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Senojo miesto architektai“ biure Maironio g. 11, Vilnius 2019-02-15 16.30 h.

Atsisiųsti priedą. 

2019-03-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.