Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamo namo administracinių patalpų Nr.11, Nr. 13, automobilių stovėjimo aikštelės patalpų apjungimo, paskirties keitimo į administracinę, Vingrių g. 19A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Vingrių g. 19A  / sklypo kadastrinis Nr. 0101/0057:36

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis:Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

K.Kozlovski / info2kprojektai@gmail.com / 865544040

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Leaders Academy“ / Įmonės kodas 303068874, adresas Gedimino g. 13, LT-21110 Trakai

868623453 / tomas.kazlauskas@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Vivulskio 23, Vilnius / 865544040 / 9:00 – 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

info2kprojektai@gmail.com / iki 2019.10.07

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus m., Vingrių g. 19A , 101 k.  / 2019.10.07/ 17:30

Atsisiųsti priedus:

11-AS-BD-3——————-; 

12-AS-BD-3——————-.