Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Maironio g. 27A, Vilniuje, rekonstravimo projektą (siurblinės pastato pritaikymas gyvenamajai funkcijai)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Maironio g. 27A, Vilnius, kad. nr.: 0101/0058:60 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas (6.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB AKETURI ARCHITEKTAI projekto vadovas:

Lukas Rekevičius, lukas@aketuriarchitektai.lt; +37061216112

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Siguva“; juridinio asmens kodas 303206994; buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB AKETURI ARCHITEKTAI biuras

Raugyklos g. 3-1, Vilnius

tel. +37064328687, el.p. valdone@aketuriarchitektai.lt

Laikas: iki 2021-12-21 (I-V 9-16 val.). Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

 

Taip pat galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el.svetainėje: Vilniaus miesto savivaldybė – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2021-12-21 (viešojo susirinkimo).

El.paštu valdone@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2021-12-21, laikas 16.00 val.
Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpd-2vpjgqG9Wq2jKTL9tMu36taRn5E0iV
Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome kreiptis tel. nr. +37064328687.

Vilnius 3D https://arcg.is/0PuX5

Atsisiųsti:
priedas.1
priedas.2
priedas.3

2022-09-02
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti:
Maironio-1-40
Maironio-41-80
Maironio-81-120
Maironio-121-153