Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo A. Gelgaudo g. 11, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
A. Gelgaudo g. 11, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0100:2076.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabutis gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Loreta Grikinienė, el. p. info@architekton.lt, tel. 869920309.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Mabilta, Lukiškių g. 5-404, Vilnius, el .p. muliena.uab@gmail.com, tel. 861031034.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Goštauto g. 8-0414, Vilnius 10-15 val., suderinus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paštu: UAB „Architekton“, A. Goštauto g. 8-0414, LT-01108 Vilnius. El. paštu: info@architekton.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-08-27 17:00 val., Vilniaus m. savivaldybės 2a., Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta, projektiniams pasiūlymams pasikeitus iš esmės kartoti viešo svarstymo procedūrą .