Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo A. Kojelavičiaus g. 133, Vilniuje, prekybos patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
A. Kojelavičiaus g. 133, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nėra (sklypas nesuformuotas)
Žemės sklypo naudojimo būdas: Nėra (sklypas nesuformuotas)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama statinio gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirtis nekeičiama
Esama projektuojamų patalpų paskirtis- prekybos, būsima paskirtis- gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
Romanas Gajevskis,
El.p.: info@grapa.lt;
Tel.: 8671 26178

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
B. Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
K. Semenavičiaus g. 4-10, Vilnius. Iki 2020-03-20. Darbo dienomis nuo 9-17 val. (Tikslų laiką susiderinus telefonu 8671 26178).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Registruotu laišku adresu: K. Semenavičiaus g. 4-10, Vilnius.
El.p.: info@grapa.lt
Iki 2020-03-20

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, A. Kojelavičiaus g. 133, Vilnius (parduotuvės patalpose)
2020-03-20, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą nr. 1

Atsisiųsti priedą nr. 2

2020-03-20

Neužtikrinus nuotolinės vaizdo transliacijos ir laiku nepateikus nuorodos savivaldybei, projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas atšaukiamas.