Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo administracinės paskirties patalpų keitimo į gyvenamąją J. Basanavičiaus g. 19-2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. 19-2;

patalpos unik. Nr. 1094-0118-3015:0046


Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
·   Statinio naudojimo paskirtis (nekeičiama):

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

·   Esama patalpų naudojimo paskirtis:

Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos

·   Būsima patalpų naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji patalpa (butas)


Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Projesta Group“

SPV  Vaidas Grinčelaitis

ilginyte@projesta.lt; mob. tel: +370 618 736 33


Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
R. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
www.vilnius.lt arba paskambinus nurodytu telefonu:  +370 618 736 33

Laikas: 09.00 – 16.00 val.

Iki 2019-03-20 d. 16.00 val.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
 el. paštu: ilginyte@projesta.lt iki 2019-03-20 d. 16.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius; salės Nr. 216,  2019-03-21 d., 17.00 val.,

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.