Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo administracinės paskirties patalpų Nr. 1, 2, 3 paskirties keitimo į gyvenamąją V. Grybo g. 41B Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
V. Grybo g. 41B-1, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0034:30 Vilniaus m. k.v.

V. Grybo g. 41B-2, 3 Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0034:30 Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Daugiabutis gyvenamasis namas

Patalpų esama paskirtis – administracinė

Patalpų būsima paskirtis – gyvenamoji

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas@gmail.com, 860020022

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

„V. Padagas ir Ko“, Nausodžio g. 7, Plungės m., Plungės r. sav., info@padagas.lt, +370 448 71863.

„A Namai“, Nugalėtojų g. 1D, LT-10105 Vilnius, matavimai.avinida@gmail.com, 860020022.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022, nuo 2019 m. spalio 14 d. iki spalio 28 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius, el. p. namu.pridavimas@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2019 m. spalio 29 d.  17 val.

Atsisiųsti priedus: PP-177 ;

PP-178.

2019-12-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą; 

priedas Nr.2.