Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo administracinių patalpų Nr. 1, Nr.3 paskirties keitimo į gyvenamąją V.Kudirkos g. 18A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kudirkos g 18A-1, 3, Vilnius. Skl. Kad.Nr.0101/0054:138

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vilnė Kneižienė   elektroninis paštas vilne.kneiziene@gmail.com, +370 699 90201

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S. A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kruopų g 1A-43, Vilnius  +370 699 90201

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  iki 2019-10-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vinco Kudirkos g. 18A-1, Vilnius  2019-10-04  17:00

Atsisiųsti priedą.

Atsisiųsti priedą Nr.2.

 

2019-10-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą Nr.1;

priedą Nr. 2.