Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo Aludarių g. 5, Vilniuje, kitos paskirties patalpų Nr. 49 paskirties keitimo į gyvenamąją atliekant paprastąjį remontą projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aludarių  g. 5-49, Vilnius. Skl. kad. Nr. 0101/0054:109, Aludarių g. 1, Vilnius.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas –  Komercinės paskirties objektų teritorijos

Esamas žemės sklypo naudojimo pobūdis –  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Daugiabutis gyvenamasis namas

Esama patalpų paskirtis: Kita;

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Marjan Bielski, uab.sagela@gmail.com, 861626795

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 9-66, Vilnius, tel.: 861626795. Laikas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 14 d. telefonu 861626795, arba el. p. uab.sagela@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu 2021 m. gruodžio 14 d. 17:00 val.

Susirinkimo nuoroda:

https://meet.google.com/xwo-jczw-vup

Susirinkimo ID: xwo-jczw-vup

 

Prašome fizinių asmenų nenaudoti savo atvaizdo ir žodžiu nepranešti savo vardo ir pavardės ar kitų asmeninių duomenų viešo susirinkimo metu.

 

Atsisiųsti  priedą