Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Antakalnio g. 26 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Antakalnio g. 26 Vilniuje, (Sklypo kadastro Nr. 0101/0045:284)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis-kita, naudojimo būdas- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
projektuojama  -daugiabutis gyvenamasis namas) (esamas vienbutis gyvenamasis namas unikalus Nr. 1094-0016-0025 pažymėtas plane 2 A1m -griaunamas)
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas: UAB „Geri projektai“, geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius   tel. 868672572; architektė Viltė Bernatavičiūtė;

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB ”VITA NTP“,  Saulės  g. 21,Vilniuje, tel. +7068799146

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 15:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019-07-25 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 Vilniuje. 215 kabinete , 2019-07-25 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.