Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Antavilių g. 7 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Antavilių g. 7, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0003:2417

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Antavilių g. 7, Vilniuje, buto Nr. 10 rekonstravimo projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Laura Balandytė- Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +370 68604554.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

V.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Antavilių g. 7-10, Vilnius, tel.: +370 68604554, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +370 68604554 , iki 2020-01-30,  17 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Konstitucijos pr. 3-239 kab., Vilnius, 2020-01-30, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.