Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Aukštaičių g. 31 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aukštaičių g. 31, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0058:166

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vykintas Šeškus, vykintas@archbiuras.lt, +370 698 13422

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Natalex“, Pylimo g. 44-19, LT-01136  Vilnius, art@natalex.eu, +370 615 38362

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti UAB “Miesto mozaika” architektų biuro patalpose, Smėlio g. 8, Vilniuje, tel. +370 698 13422 nuo 2019 m. spalio mėn. 17 d. iki 2019 m. lapkričio mėn. 04 d. darbo dienomis nuo 11:00 iki 18:00 (dėl susitikimo paskambinti)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. lapkričio mėn. 04 d. visuomenės atstovai gali teikti klausimus bei pasiūlymus paštu UAB “Miesto mozaika”, Smėlio g. 8, LT-10324 Vilnius arba el. paštu vykintas@archbiuras.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilniuje, 2019-11-05 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.