Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Baltojo skersgatvio 8 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Baltasis skersgatvis 8, 0101/0042:274

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis -,,kita”, naudojimo būdas – ,,daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos”

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Donatas Cesiulis, donatas@sprik.lt, +370 629 707 13

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Užupio sodas”, Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius, info@consolus.lt, +370 615 34 477

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

T. Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius, +370 629 707 13, darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. (atvykimo laiką derinti telefonu iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: donatas@sprik.lt iki 2019-06-09

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. 262 9646, el. p. info@vsaa.lt, laikas: 2019-06-10, 17:30 val.

Atsisiūsti priedą.