Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr. 11, negyvenamosios patalpos (pastogės) dalies paskirties keitimo į gyvenamąją ir prijungimo prie buto Nr. 11, K. Vanagėlio g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

K. Vanagėlio g. 9, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0058:129

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Daugiabučio gyvenamojo namo, K. Vanagėlio g. 9, Vilniuje, buto Nr. 11, negyvenamosios patalpos (pastogės) dalies paskirties keitimo į gyvenamąją ir prijungimo prie buto Nr. 11, rekonstravimo projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Laura Balandytė – Žygelienė, [email protected], tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

V. N.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

K. Vanagėlio g. 9-11 , Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El.p.: [email protected], tel.: +37065212813, iki 2020-11-04  17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Esant ekstremaliai padėčiai,  projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją  https://whereby.com/proj.viesinimas

2020-11-04 17:00

 

Atsisiųsti priedą.