Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto nr. 28, Šilo g. 29, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šilo g. 29-28, Vilnius (Sklypo Kad.Nr.: 0101/0045:34)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita (Gyvenamosios teritorijos; Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Eitminavičius; vytenis@metroarchitektura.lt; +370 610 40012

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.N.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Tel. +370 683 22273; darbo dienomis 10-17h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: paulius@metroarchitektura.lt iki 2020-11-18.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81968626156

Transliacijos laikas: 2020-11-19; 17:00.

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/58iCa

 

2021-01-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.