Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr. 5 padaijimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į prekybos, sujungiant su prekybos patalpa Nr. 4, Baltasis skg. 9 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Baltasis skg. 9-4, 9-5 Vilnius , k/nr. 0101/0042:214

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Paskirtis „kita“, pagrindinis žemės naudojimo būdas – „vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos“

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

esama paskirtis pastato – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų) – nekeičiama; projektiniais pasiūlymais dalis esamo buto patalpų prijungiama prie esamos prekybos patalpos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius PV D.Sabaliauskienė, tel. 852611115, el.p. diana@smartas.lt. mob.tel. +37068755415.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Privatus asmuo – T.G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektuotojų biure UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius; darbo laiku 9-17.30 h, informacija tel. 852611115.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu projekto rengėjams UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, el.paštu – diana@smartas.lt. smartas@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Projektuotojų biure UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilniuje 2019-07-04 17.30h.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-11

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą