Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr.7 ir neįrengtos pastogės patalpų Nr.7a paskirties keitimo iš kitos į gyvenamąją, Kalvarijų g. 70, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 70, Vilnius, sklypo kad.Nr.: 0101/0032:947

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita, esamas naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Adomas Kondratas, adomas@archestra.lt, tel.Nr.: 8 612 16476

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Algirdo g. 46-207, Vilnius, tel.Nr.: 8 612 16476, 12:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-06-25, 17:00, adomas@archestra.lt, tel.Nr.: 8 612 16476

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-06-25, 17:00

Dėl ekstremalios situacijos (karantino), susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/efn-ccrs-xai

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-02-10
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą