Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr. 8 ir negyvenamosios patalpos apjungimo į vieną turtinį vienetą ir paskirties keitimo į gyvenamąją Liepyno g. 16, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas:

Liepyno g. 16-8

Žemės sklypo kad. nr.:

Nesuformuotas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:

Žemės sklypo naudojimo būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių esama naudojimo paskirtis                          Statinių numatoma naudojimo paskirtis

Butas (un. nr. 1095-9009-3011:0011)                           Gyvenamoji

Neįrengta pastogė (un. nr. 4400-2885-4886:5511)       Gyvenamoji

Patalpų butas (un. nr. 1095-9009-3011:0011) ir neįrengta pastogė (un. nr. 4400-2885-4886:5511) apjungimas į vieną turtinį vienetą.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

PV Robertas Gasionis

E/p.: rgasionis@yahoo.com

Tel.: 8 698 09067

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

SI

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

V. Grybo g. 1-15, Vilnius

Tel.: 8 698 09067

10.00-16.00 h

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2020-07-22

E/p.: rgasionis@yahoo.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Nuotoliniu būdu.

Prisijungimo duomenys:

https://us04web.zoom.us/j/74106208157?pwd=R3dhQ3JXSEM3clluOGVvUFFSczNCUT09

2020-07-22, 15.00 h

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-30

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.