Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto paskirties keitimo iš gyvenamosios į poilsio patalpas, Pilkalnio g. 20-1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pilkalnio g. 20-1, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0167:2199

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB Arch-1, į.k. 302801964, architektai@arch-1.lt, tel.: 8 652 47969

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB Nok Nok Home, Antano Tumėno g. 4, Vilnius, info@noknok.lt, 8 686 86694

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais siūlymais galima adresu Pilkalnio g. 20-1, Vilnius, tel. Nr. 8 686 86694, iki 2020 m. vasario 21 d., 8:00-18:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti el. paštu, telefonu, raštu iki viešo susirinkimo, architektai@arch-1.lt, tel.: 8 652 47969

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks adresu Pilkalnio g. 20-1, Vilnius, tel. Nr. 8 686 86694, 2020 m. vasario mėn. 21 d. 18:00 val.

Atsisiųsti  priedą.