Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo butų Nr. 4 ir Nr. 5 sujungimo ir rekonstravimo Žirgo g. 53, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirgo g. 53, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0025:1068

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirti: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kostas Skukauskas, tel Nr.: +370 619 17744, el. paštas: kostas.skukauskas@gmail.com

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D. T.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žirgo g. 53-4, Vilnius, + 370 619 17744, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00. Susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymo teikimo būdas el. paštu: kostas.skukauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2021-07-15.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo vieta: Žirgo g. 53-4, Vilnius

Viešo susirinkimo laikas: 2021-07-15 17:00

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://zirgo53.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą.