Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo dalies administracinių patalpų nr. 101 paskirties keitimo į gydymo suformuojant atskirą turtinį vienetą, Šaltinių g. 24 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šaltinių  g.24 -101, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0057:212

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis :Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  naudojimo paskirtis: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Milda Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774

 

Milda Mikulionytė-Ogorodova    el. paštas m.mikulionytė@gmail.com   tel. nr. 861670564

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB“Efektyvūs Technologiniai sprendimai“                     el. tel. nr. 864140004

linabutkiene@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose: Volungės g. 12, Vilnius

tel.  861670564

Laikas 15:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2019-12-05

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas m.mikulionytė@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus Senamiesčio apsaugos agentūra

Stiklių g. 4, Vilnius

2019-12-05 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.