Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 3, Vilniuje, projektvimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Didlaukio g. 3, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0017:217

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir numatoma statinių paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimondas Palubeckis, raimondas@uzupioarchitektai.lt, 8 699 85278.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Balsiai plius“, į.k. 302529083, Pramonės g. 97-401, Vilnius.

Tel. (85)2711013

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 Lukiškių g. 3 – 411 kab., Vilnius, 8 699 85278.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu – raimondas@uzupioarchitektai.lt, raštu – Lukiškių g. 3 – 411, Vilnius. Iki 2020-04-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020- 04- 17  17:00,

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

2020-04-10

Nuoroda į vaizdo transliaciją:  https://us04web.zoom.us/j/329390954/

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/0SjjzT

2020-07-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.