Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Eglių g. 35 Vilniuje prekybos patalpų Nr. 103 paskirties keitimo į gydymo, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Eglių g. 35-103, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0052:377

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita/Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Virginijus Lukoševičius, el.paštas:
virgis@kmcentras.lt; tel. Nr. 860419959

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Saukus, buveinės adresas:
Bičiulių g. 21, Vilnius, el.paštas:
mindaugas@andrum.lt; tel. Nr. 869819900

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, tel. Nr. 860419959 nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00-16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti iki 2019-01-28; El.paštu:
virgis@kmcentras.lt; telefonu:
860419959

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.