Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Eitminų g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Eitminų g. 4, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0100:2007

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita (KT)

Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gyvenamosios paskirties (Daugiabučiai gyvenamieji pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Norbertas Jadello. norbertas@startstudio.lt. Tel. 8 640 40808

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Deliza“

Įm.k. 302614548

Belmonto g. 17C-1, Vilnius

d.alex_287@list.ru

Tel. 8 616 83404

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Adresas:

Savanorių pr. 28, Vilnius

Tel. 8 640 40808

norbertas@startstudio.lt

Laikas:

Pirmadienį – Penktadienį (susitikimą suderinus telefonu)

Nuo 2021-08-11 iki 2021-08-30, 9.00-16.00 (I-V)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Planavimo pasiūlymai teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (2021-08-30)

Savanorių pr. 28, Vilnius

Tel. 8 640 40808

El.p. norbertas@startstudio.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. rugpjūčio 30d., nuo 16.00 iki 17.00 val.

 

Nuoroda:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmQzOWI4MGUtZjJkZi00N2NmLWExNjEtOThkM2VkNWNhYzg4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a280e51d-1363-465e-ae4f-1a2e1098283e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252246b64b2f-c8c8-42bd-b074-96a0d6198b0f%2522%257d%26form%3DMY01SV%26OCID%3DMY01SV%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7d7bb548-7900-4fa1-894b-992c1cf44e2a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1OSrm9