Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Elbingo g.1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Elbingo g.1, skl.kad.Nr.0101/0167:3449

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Paulius Dedelė, pauliusarch@yahoo.com, +37061811933

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
G. L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Verkių 29, Vilnius, +37061811933, iki 2018-04-16 darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu iki 2018-04-16

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius, 2018-04-16, 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-08-13

Vadovaujantis 2109-08-12 d. statytytojo prašymu, viešinimo procedūra nutraukta.