Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo garažų patalpos paskirties keitimo į administracinę paskirtį Laisvės pr. 77, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laivės pr. 77, Vilnius, Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0015:112

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos Komercinės paskirties objektų teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Deimantas Čekanauskas d.cekanauskas@gmail.com +370 650 50125

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Viršuliškių prekybos centras“, a.k. 303042865 Viršuliškių skg.28, LT-05131 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A. Goštauto g. 8 – 242 darbo dienomis 9.00 – 16.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-12-17, 16 val. elektroninio pašto adresu: d.cekanauskas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

A. Goštauto g. 8 – 242, 2020-12-17, 16 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimas pasiekiamas nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsfu-uqjMpGtNOIaKxmIx7fEqWVX7BGVW_

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.